ORGANİK BİLEŞİKLER (KARBONHİDRATLAR)

ORGANİK BİLEŞİKLER

Canlı  bünyesinde  oluşturulabilen  bileşiklere  organik bileşikler denir.

Organik bileşikler canlıda
 1. Enerji hammaddesi
 2. Yapı maddesi
 3. Depo maddesi
 4. Düzenleyici molekül
Enerji  verici  organik moleküller
 1. Karbonhidrat
 2. Yağ
 3. Protein
Düzenleyici organik moleküller
 1. Protein
 2. Yağ
 3. Vitamin
Yapıcı onarıcı  organik moleküller
 1. Karbonhidrat
 2. Yağ
 3. Protein
KARBONHİDRATLAR

- C , H , O vardır.
- ( CH2O)5 genel formüller ;

    n : 4 gelirse   (CH2O)4                     C4    H8    O4               Tetrozlar

    n : 5  gelirse   (CH2O)5                   C5    H10    O5               Pentozlar
    n : 6  gelirse   (CH2O)6C6    H12    O6                Hegzozlar 


Karbonhidratlar  üçe ayrılır ;

 1. Monosakkaritler
 2. Disakkaritler
 3. Polisakkaritler
Monosakkaritler ;
Hücre zarından  doğrudan  kana geçerler. Monosakkaritler pentozla 5  karbonludur.Riboz ve deaksiribozdur.Riboz RNA  ve ATP nin yapısına katılır.Deaksiriboz DNA'nın  yapısına katılır.
Altı karbonlu  hekzozlar  glikoz ,fruktoz , galaktoz 'dur.

İzomer ;
Kapalı formulleri  aynı açık  formülleri  farklı  olan bileşiklere denir.Glikoz , Fruktoz ve galaktoz birbirinin izomeridir.

Glikoz bitkiler üretir. üzüm şekeri de denir. Glikoz  kan şekeridir. 100 ml kanda yaklaşık 
70-110 mg. glikoz bulunur.Kan şekerini ayarlayan  hormonlar insülün  ve glikagan dır. Pankreas salgılar. insülin kan şekerini düşürür glikagon da artırır.

Fruktoz meyve şekeridir.Bitkiler  üretir İnsan ve hayvanlarda vücuda alınan fruktoz karaciğer de glikoza  dönüştürülerek  kana yollanır.


Galaktoz  insan  ve memeli hayvanlarda üretilir. 
Hekzozların hücre zarındaki  difüzyon hızları

GALAKTOZ > GLİKOZ > FRUKTOZ

DİSAKKARİTLER

GLİKOZ + GLİKOZ         HİDROLİZ    MALTOZ  + H2O
   GLİKOZİT BAĞI      DEHİDRASYON
      

GLİKOZ + GALAKTOZ         HİDROLİZ        LAKTOZ  + H2O
   GLİKOZİT BAĞI              DEHİDRASYONGLİKOZ + FRUKTOZ         HİDROLİZ        SÜKROZ  + H2O
   GLİKOZİT BAĞI           DEHİDRASYON

İki monosakkaritin dehidrasyon sentezi ile birleşmesi  sonucu oluşur.Yapılarında glikozit
 glikozit bağı vardır. Sindirilmeden kana karışmazlar.

Dehidrasyon Sentezi 
Organik  monomerlerin birleşirken su açığa çıkması  şeklindeki tepkimelere  denir.

Hidroliz ;
Büyük organik  moleküllerin su harcayarak  monomerlerine ayrılmasına denir.

Not ;   Dehidrasyon  sentezinde ATP  harcanırken hidrolizde ATP harcanmaz.Bu nedenle  dehidrasyon  sentezi sadece hücre içinde  gerçekleşirken hidroliz hem hücre içinde hem de dışında gerçekleşebilir.

POLİSAKKARİTLER ;

(GLİKOZ )n     HİDROLİZ        Polisakkarit  + (H2O)n-1 
                        DEHİDRASYON                                       (n-1 tane glikozit bağı)

(G + G + G ....... )n   DEHİDRASYON         Kitin      +  (H2O)n-1 
                                                                        g - g - g
                                                                    Glikozit bağı
NİŞASTA ;

Nişasta selüloz ve glikojenin  yapısında  sadece glikoz  bulunmasına rağmen  glikozların  farklı şekillerde  bağlanmaları  bu molekülleri  farklı yapar.
- Bitkisel  depo  polisakkarittir.
- Lakoplast  organelinde  üretilir ve depolanır.
- Kök gövde  yaprak meyve  ve tohum gibi  bitki kısımlarında toplanır.

SELÜLOZ

- Bitkilerde  hücre çeperinin yapısına katılır.
- Bitkisel yapı  polisakkarittir.
- İnsan  ve hayvan  hücrelerinde  selülozun yapımını  ve yıkımını  sağlayacak  enzimler  üretemez.
- Otçul  hayvanların  sindirim  kanalında  selülozun sindirimini sağlayan  bakteriler yaşar.
- Bazı plastiklerin  sentetik  ipeğin fotoğraf filmlerinin bazı  cilaların ve patlayıcıların yapısında
ticari amaçlı olarak kullanılır.
 Glikojen üretimi  hayvan hücrelerine  özgü  değildir. Sitoplazmaların da  glikojen  üretip  depolayabilen  hücreler şunlardır ;
              Hayvan hücreleri    ,    Bakteri hücreleri  ,  Mantar hücreleri
KİTİN ;
Yapısında azot  bulunan  tek polisakkarittir. Eklem  bacaklıların  dış iskeletine  ve mantarların hücre çeperlerinde  bulunur.


Google Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
  BLOGGER YORUMLARI
  FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder