ORGANİK BİLEŞİKLER ( NÜKLEİK ASİT )

NÜKLEİK ASİT

Tüm canlıların  katılım  birimi  olmakla beraber  hücre yönetiminden  de sorumludurlar. Bu nedenle  yönetic moleküller  olarakta  adlandırılır. İlk defa  Friedrich  Mescnar  (1869 ) sperm hücrelerinde  nükleik asit bulmuştur.


Nükleotitlerin yapısındaki  inorganik  fosfat DNA ve RNA  için ortaktır. 
5' C lu  monosakkarit  olarak  DNA 'da  deoksiriboz  RNA 'da ise riboz  bulunur.
Azotlu  organik  bazlar ikiye ayrılır.

1.) PURİN BAZLAR  ; Çift halkalı  ve büyüktür. Adenin  Guanin  = Dna ve Rna 'da ortak'dır.

2.) PİRİMİDİN BAZLAR ; Tek halkalı ve küçüktür. 
Sitozin  DNA VE RNA  ortaktır.
Timin sadece  DNA ' da bulunur.
Urasil sadece RNA ' da bulunur.

DEOKSİRİBO  NÜKLEİT ASİT
(DNA)
Prokaryot  hücrelerde  sitoplazma da  ökaryot hücrelerde çekirdekte bulunur. Ayrıca ökaryot hücrelerdeki mitokondri  ve kloroplastın da kendilerine ait DNA 'ları vardır. Yapısında 4 çift nükleotit bulundurmaktadır.


Nükleotitler fosfodiester bağlarıyla birbirine bağlanarak nükleotit zincirini oluştururlar.
 DNA' nın içi  nükleotit zincirinden oluşur.Nükleotit zincirleri zayıf hidrojen bağlarıyla bir arada tutturulur.
  DNA da her zaman  adenin nükleotit 'e karşılık  timin nükleotit , guanin nükleotit  ,  sitozin nükleotit yapılır.
   Adenin Timin arasında 2 Guanin     Sitozin  arasında 3  zayıf hidrojen  bağı bulunur.

BÜTÜN DNAlarda ; 

A = T     G= C                   A + G = Pürin        =  1
                                           T + C = Pirimidin

Toplam deoksriboz  = Toplam fosfat = Toplam nükleotit = Toplam  baz 
            sayısı                        sayısı                     sayısı                    sayısı

*  Bu dönemde  geçerli olan DNA  modeli Watsan Crick  modelidir.
*  DNA  sentezinde  DNA  polimeraz enzimi yıkımında ise  DNAaz enzimi  görev yapar.
* DNA  kalıtsal  bilgiyi taşı ve oğul  döllere  aktarılmasını sağlar.
* DNA molekülü  kendini eşleyebilir  bu durum sadece hücre  bölünmelerinden  önce interfaz  safasında gerçekleşir.

RNA  ( RİBO  NÜKLEİK ASİT )

Akaryot  hücrelerde  sitoplazma  ve ribozom da  bulunur. Ökaryot hücrelerde ise  çekirdek  , sitoplazma , ribozom  mitokondir. ve  kloroplastta bulunur. Yapısında  dört çeşit  nükleotit bulunur.

* RNA ' ya  nükleotitlerin  içerdikleri 5 C ' lu  monosakkaritten dolayı ribonükleotit denir.
* Nükleotitler fosfodiester  bağlarıyla  birbirine  bağlanarak  nükleotit zincirini oluştururlar.
* DNA tek  nükleotit  zincir bulunur.
* RNA sentezinde  RNA polimaraz  enzimi  yıkımında ise RNA 'da  enzim görevi yapar.
* RNAlar  kendini eşleyemez.Bütün RNA çeşitleri DNA üzerine  sentezlenir.
* Yapı ve  görevlerine  göre mRNA   tRNA    ve rRNA   olmak üzere 3 ayrılırlar.

1. ) m RNA  ( MESAJCI ) ;
Protein sentezi yöneten DNA'nın  anlamlı ipliği  üzerinden  sentezi protein  sentezini  kalıp olarak  iş görür.DNA dan  aldığı  bilgileri  ribozama taşır. DNA daki  kod adı  verilen  şifrelere  karşılık  mRNA 'da  üç nükleotitten  oluşan kodon  adı verilen  bilgiler vardır. Hücrelerde  en az bulunan  RNA çeşidir.

2. ) t RNA  ( TAŞIYICI ) ;
Protein  sentezi sırasında  mRNA  üzerindeki KODON  karşılık  gelen amino asit çeşidin  ribozoma taşımakta  görevlidir.
   Tüm RNA  çeşitleri  ihtiyaç  halinde  tekrar tekrar  kullanılabilir. tRNA ların kodona  karşılık gelen  3 nükleotitten  oluşan antikodon  bulunur.
   Diğer  RNA lardan  farklı olarak  zayıf hidrojen bağı  içerir.
    Bütün RNA çeşitleri  tek zincirlidir.

3. )  r RNA ( Ribozomal )
Ribozom  organelinin  yapısında bulunur. Hücrede  en fazla  bulunan  RNA çeşidir.
Not ; DNA VE RNA  yapısında 
Protein yok !
Yağ yok !
Karbonhidrat  ( Riboz deaksriboz ) var !

  
                     DNA                                                           RNA

           Çift  zincirlidir.                                                Tek zincirlidir.

Prokaryotlarda  sitoplazmada ökaryot                   Prokaryotlarda  sitoplazma  ve ribozomda
larda ise çekirdek  mitokondri ve kloroplast          ökaryotlarda ise sitoplazma  çekirdekcik
larda bulunur.

Bazlar ;  A , G , C , T                                                  Bazlar ;  A , G , C , U

Şekeri Deoksriboz                                                      Şekeri riboz 

Genetik  bilgi taşır                                                     Genetik bilgi  taşımaz.

DNA polimeraz  katolizörlüğünde                           RNA polimeraz  katolizörlüğünde  sentezlenir
               sentezlenir.

A = T , G = C  eşitliği                                                Böyle eşitlik yok 

Kendini  eşler                                                           Kendini eşleyemez.

DNA az enzimi  ile hidrolizler.                               RNA az enzimi ile  hidrolizler.

Bir türün  diploit her hücresindeki                      Hücreden hücreye değişir.
miktarı  sabittir.Google Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
    BLOGGER YORUMLARI
    FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder