ORGANİK BİLEŞİKLER ( PROTEİNLER )

PROTEİNLER

 • 3.sırada yer alan enerji  vericidir.
 • Hücre zarının  yapısına katılırlar.
 • Bütün enzimlerin  yapısında bulunurlar.
 • Bileşik  yapılı enzimlerin  apoenzim  kısmını oluştururlar.
 • Bazı hormonların  yapısına katılırlar.
 • Düzenleyicidirler.
 • Monomerlerine ( yapı taşlarına )  aminoasit denir.
 • Doğada 20 çeşit  aminoasit  vardır.
 • Aminoasitler  amfoter özellik gösterirler.Yani hem asit hemde  baz kökü içerirler.
 • COOH ; ASİDİK    NH2 ; BAZİK
 • Ototrof canlılar  bütün aminoasitler  üretebilir.
 • İnsan  ve hayvan hücrelerinde 8 çeşit üretilemez.
 • Vücutta üretilemeyen  ve hazır alınması  zorunlu olanlar 'a.a' temel sansiyela asit denir.
Bütün canlı hücreler de 20 çeşit a.a bulunmasına  rağmen üretilen protein çeşitlerinde farklılık gözlenir.Bunun nedeni  senteze katılan aminoasit  sayısının ,  çeşidinin dizilişinin  farklı olması.
     
     Protein  sentezine  katılarak aminoasitlerin  sayısını  çeşidin  dizilişini  genetik bilgi (DNA) belirler.Aminoasitlerin  baglanma  biçimi  protein  çeşitliliğini etkilemez.

BİR a.a 'nin  Genel formülü

                                   NH2 (Amin grubu)           bazik                               amfoten özellik

                      Radikal            R             C               COOH (Karboksil  grubu)        asit
                      degişken                           H
                          grup

                                 A.asit            A.A2   DEHİDRASYON    Dipeptit  +   H2O
                                           Peptit                 HİDROLİZ
                                            bağı           

                     A.A1    +    A.A2    +    A.A3      DEHİDRASYON   Tripeptit  + 2 H2O
                              Peptit        Peptit                    HİDROLİZ
                               bağı           bağı
      
                            A.A1 +  ........................ AAn    DEHİDRASYON    Polipeptit  +H2O(n-1)
                                                                          HİDROLİZ

DENATÜRASYON ;

Yüksek  sıcaklık  ve Ph değerleri  proteinlerin  yapısını bozarak işlevsiz  hale getirebilir.Buna ise denatürasyon denmektedir.

RENATÜRASYON ;
Denatür  olan proteinlerde  lifleri  bir arada tutan bağlar  kopar ve lifler çözülür. Eğer proteinlere  etki  hafifse  eski haline geri dönebilir. Buna renatürasyon  denir. Etki kuvvetliyse  değişiklik geri dönmez  tek yönlüdür.

PROTEİN GÖREVLERİ ;
 • Kıkırdak , Kas ,Kemik  gibi dokuların yapısına  katılır.
 • Hücre zarın yapısına katılarak  madde geçişlerinde önemli rol oynar.
 • Bazı hormonların yapısına  katılır.
 • Vücudun bağışıklık sisteminde  görev alır.
 • Çeşitli  tepkimelerin gerçekleşmesinde görev alan enzimlerin  yapısına katılır.
 • İnsan  vücudun da yıpranan  hücrelerin  yerine  yenilerinin  yapılmasın da etkilidir.
 • Alyuvarlarda  bulunan  hemoglobinin  kan  proteinlerinden  olan albumin  glabulin  ve fibrinijonenin yapısını oluşturur.
 • Kasların  kasılıp gevşemesinde  rol oynayan  actin ve niyazin  protein yapılıdır.
 • Hücre içi ve hücre dışı sıvı dengesinin  korumasında  rol oynar.
 • Kan osmatik  basıncının  ayarlanmasında  etkilidir.
PROTEİN YETERSİZLİĞİNDE ;
 • Büyüme yavaşlar  ve zamanla durur.
 • Zihinsel  gelişim geriler.
 • Bağışıklık  sistemi zayıflar.
 • Yaralar geç iyileşir.
 • Karaciğer  işlevlerinde  bozukluk ortaya çıkar.
 • Ödem oluşur.

NOT ;  Canlıların  protein benzerliğinde  arttıkça  akrabalık  dereceliği artar.

ÖRNEK SORU ;

-  5 dipeptit
- 10 ripeptit
- 20 aminaasitten  oluşan  polipeptit  moleküllerinin hidroliz 
 1.  Toplam  kaç tane  aminoasit  oluşur ?
 2.  Toplam  kaç  H2O  molekülü harcanır ?
 3. Toplam  kaç tane  peptit bağı  koparılır ?

 1.Sorunun cevabı ;                    2. sorunun cevabı ;                       3.sorunun cevabı ;

60a.a     2 x  5   = 10 aa                5  x  1      =  5    H2O                44 polipeptit bağı koparılır.
              3 x 10  = 30 aa               2  x 10      =  20  H2O
                    20  = 60 aa              polipeptit  =  19  H2O
                                                                                             
                                                                           44  H2O     

Google Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
  BLOGGER YORUMLARI
  FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder