ORGANİK BİLEŞİKLER ( ENZİMLER )

ENZİMLER

Enzimler  biyolojik  katalizörlerdir.Enzimler  yapılarına göre  2 ye ayrılır ;

 • BASİT YAPILI  ENZİM ; Yapılarında  sadece protein  vardır. Örneğin  Pepasin  ve Üreaz
 • BİLEŞİK  YAPILI ENZİM ; Yapılarında hem  protein  hemde  yardımcı  bir grup bulunur.
YARDIMCI GRUP 

ORGANİK  YAPILI  İSE ; KOENZİM  ( B Grubu  vit ,çoğu )

İNORGANİK  YAPILI İSE ; KOFAKTÖR  ( FE , MG , MN vb...)

Bileşik yapılı enzimlerin  alt koenzim  kısmı enzimin  etkileyeceği  maddeyi sever  koenzim  yada kofaktör  kısmı ise  enzimi aktifleştirir.

ENZİMİN ÖZELLİKLERİ ;
 • Aktivasyon  enerjisi  ; Kimyasal  tepkimelerin başlaması  için  gerekli olan  minimum  enerjiye denir.Bu enerjiyi düşünerek reaksiyonları  hızlandıran  ve reaksiyonlardan hiçbir  değişime uğramadan moleküllere katalizör  denir.Enzimler biyolojik katalizörler.
 • Enzimlerin etki ettiği  maddeye  substrat  denir. Enzimler substratlarına özeldir.
 • Enzim ve substrat  arasında anahtar kilit uyumu vardır.
 • Enzimlerin  protein  kısmında  aktif merkez bulunur.Reaksiyon sırasında  enzim substratında  aktif merkezden  bağlanır.Bu olay  sonucunda  enzim substrat  kompleksi oluşur.Enzim etkisiyle  substrat ürüne dönüşürken  enzim serbest  kalır ve  yeni bir  substrata  bağlanmaya  hazır hale gelir.
 • Farklı enzimlerin  substratı  aynı olabilir.Ancak substrat  aynı olsa  bile enzim değiştikçe üründe değişir.
 • Enzimler  reaksiyondan hiçbir değişime  uğramadan  çıkar. Bu nedenle  ilgili  reaksiyonlarda  tekrar tekrar  kullanılabilirler.
 • Enzimler  protein  yapıda  olduklarında  hücre içinde ribozomda  sentezlenirler.Ancak bazı enzimler  hücre dışında  etkinlik gösterebilir. 
 • Enzimler  etkinliklerine substratın  dış yüzeyinden  başlatırlar. Bu nedenle  kıyma  et parça ete göre  parça ette  bütün ete göre  daha kolay sindirilir.
 •  Enzimler  genellikle  çift yönlü  çalışır.Yani rol aldığı  tepkimeler  tersinedir.
 • Enzimler  bellirli bir  koenzim  yada kofaktör  ile birleşip  çalışır.Fakat  belirli bir koenzim yada kofaktör birden  fazla  enzimle çalışır.
 • Enzimler  genellikle  takımlar halinde çalışır.
 • Enzimler  çok hızlı çalışır. Örneğin ; Vücutta  hücresel solunum  faaliyetleri oluşan  (H2O2) 5 milyon molekülü  karaciğerinin ürettiği kataloz enzimi varlığında  bir saniyede  parçalanırken  aynı sayıda  molekül  demir atomunun  katalizörlüğünde  vücut  dışında 300 yılda  tamamlar.
 • Enzimler genellikle  substratın  sonuna '' az ''  ek getirilerek  adlandırılır.
 • Bir enzimin  sonuna gelen  '' jen '' eki  o enzimin  pasif durumunda  olduğunu gösterir.  ÖRN ; Pepsinojen  Tripsinojen  Kimotripsinojen Fibrinojen
ENZİMLERİN ÇALIŞMASINDA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 SU ;   % 15' in altında su bulunduran  ortamlarda  enzimler çalışmaz.

   Örnek ; Süzme  yoğurdun  geç bozulması , kurutulmuş  besinlerin  kolay kolay bozulmaması

SICAKLIK ; Enzimlerin  en fazla  aktive  gösterdiği sıcaklık derecesine  optimum  sıcaklık denir.
 Düşük sıcaklık  değerinde  enzimlerin  yapısı  bozulmaz. Sıcaklık  belirli  değerlere kadar artırılırsa enzimsel tepkime  hızı artar.Yüksek sıcaklık  enzimlerin  yapısını ( protein ) türü eder.Böylece enzimler hiçbir  şekilde tekrar çalıştırılamaz.
PH ; Her enzimin  en iyi çalıştığı  bir PH aralığı vardır.


ENZİM - SUBSTRAT MİKTARI İLİŞKİ TABLOSU ;
AKTİVATÖR VE İNHİBİTÖR MADDELER ;

Enzimlerin etkinliğini artıran maddelere aktivatör , enzimlerin  etkinliğini yavaşlatan  yada durduran maddelere  ise inhibitör  madde denir.Kurşun , siyanür , civa gibi  ağır metal iyonları birer inlibitördür.

ÖRNEK ;  Pepsinojen    Aktivatör madde    Pepsin
                                                             ( aktif )Google Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
  BLOGGER YORUMLARI
  FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder