ZARDAN GEÇEMEYEN MADDELERİN TAŞINMASI

ENDOSİTOZ ;
Hücre zarından  geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturarak ATP harcayarak  ve enzimler kullanılarak  hücre içine  alınmasına  endosite denir. 
Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.Madde geçişi hücre dışından hücre içine doğru  daima tek yönlüdür. Yoğunluk farkı önemsizdir.Endositoz olayında hücre zarının bir kısmı kopup koful oluşumuna katıldığı için hücrenin yüzey alanında azalma olur. İkiye ayrılır.

A-) FAGASİTOZ ( YOME) ;
Büyük katı maddelerin yalancı ayak oluşturarak hücre içine alınmasıdır. Zardan kopan parça besin kofulu lizozomla birleşir  ve sindirim kofulu oluşturur.
 Büyük moleküller enzimler yardımıyla monomerlerine parçalanır.Moleküller difüzyonla stoplazmaya  geçerken sindirilmeyen atıklar egzoslar hücre dışına atılır.

ÖRN ; AKYUVARLAR , MAKROJLAR , ÖGLENA , PARAMESİ 

B- ) PİNOSİTOZ ( İÇME) ;
Büyük  sıvı molekülleri pinositiz cep oluşturularak hücre içine alınır. Pinositozla  oluşan  kofullar  fabositozlara göre  daha küçükdür.

ÖRN ; Hormonların ilgili doku hücreleri tarafından alınması
             Antizor ve enzimlerin  hücre içine alınması 

NOT ;  Hücre çeperine sahip canlılarda  andositoz gerçekleşir

2-EKZOSİTOZ

  • Hücrelerin koful içindeki büyük molekülleri hücre dışına atması
  • ATP harcaması 
  • Canlı hücrelerde gerçekleşir.
  • Koful zarı ile hücre zarı  birleşir ve  oluşan  açıklıktan  büyük moleküller  hücre dışına atılır.
  • Madde geçişi hücre  içinden hücre dışına doğru  daima tek yönlüdür.
  • Hücre içinde üretilen enzim ve hormonlar hücre dışına egzositozla atılır.
NOT ;
Egzositoz olayında koful zarı ile hücre zarı birleştiğinden hücrenin yüzey alanı artar.

ÖRN ;
Bakteriler , böcekcil bitkiler , insan ve hayvan  hücreleri

NOT ;
Egzositoz olayı hücre duvarı bulanan  veya bulunmayan bütün hücrelerde gerçekleşir.

Hücre zarında 

                    GEÇEBİLEN                                                                         GEÇEMEYEN
                        Riboz                                                                                           Maltoz                         

                        Deoksriboz                                                                                  Sükroz
                        Glikoz                                                                                          Laktoz 
                        Fruktoz                                                                                       GlikojenGoogle Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
    BLOGGER YORUMLARI
    FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder