SÖYLEYİŞ

SÖYLEYİŞ(TELAFUZ)
 • BOĞUMLAMA : 
 • Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerlerini vererek  bazı sesleri ve heceleri atlamada değiştirmeden doğru güzel anlaşılır  şekilde  söylemeye  boğumlama denir.
 • VURGU :
 • Bir sözcükte hecelerden birinin diğerine göre daha baskılı  kuvvetli  söylenmesine vurgu denir.Türkçe sözcüklerde  vurgu genellikle son hecededir. Toprak kokusunu içime çekince heyecanım  yatıştı.
 • TONLAMA :
 • Cümleleri söylerken  sözcükleri yada sesleri  yumuşak  sert , alçak , yüksek  , uzun ve kısa gibi değişik  sesler ile  belirtmeye  tonlama denir. Tonlama ,  öfke , kızgınlık ,sitem ,beğenme , umut gibi duygularımızı karşıdaki kişiye yada topluluğa  iletmemizi sağlar. 
 • Örnek : GİT  ARTIK !
 • İSİM TAMLAMASI :
 • Anlamca ilgili en az iki ismin birbirine tamlanması sonucu oluşan tamlamadır
 • Örnek : Benim paltom
 • BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI :
 • Tamlayanın tamlayan ekini  tamlananında  tamlanan ekini aldığı tamlamadır.
 • Örnek : Kamyonun kasasında
 • BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI :
 • Tamlayanın  tamlayan ekini almayıp  tamlananın  tamlanan ekini aldığı  isim tamlamasıdır.
 • Örnek : Tren yolculuğu
 • TAKISIZ İSİM TAMLAMASI :
 • Tamlayanda tamlananda  kendi eklerini  almaz. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını  veya neye benzediğini bildirir.
 • Örnek : Yün çorap
 • ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI :
 • En az  üç adın tamlayan ve tamlanan ekleriyle birbirine  bağlamasıyla oluşur.
 • Örnek : Bir kaç veli , okul müdürünün  odasında oturuyordu.
 • BİRLEŞİK FİİL GRUBU :
 • Bir tanesi  fiil olmak  koşuluyla birden  çok sözcükten oluşan fiillere birleşik fiil denir.
 • Örnek : Hasta olmaz , merak etmez , sabretmez , hissetmek
 • SIFAT GRUBU :
 • Belirtisiz  ad tamlamaları  başka bir ismi  nitelerse  sıfat grubudur.
 • Örnek : Çamur deryası
 • ÜNLEM GRUBU :
 • Bir ünlem ile  isim unsurunun birleşmesinden  oluşan  yapıya denir. Kendi içerisinde ;
 • A - )  ASIL ÜNLEMLER : Gençliğe hitabe , Eee sıkıldım  !
 • B - ) ÜNLEM DEĞER  KAZANMIŞ SÖZCÜKLER :  Ne olur yardım et !
 • ÜNVAN GRUBU :
 • Kişi  adından sonra unvan veya  akrabalık  bildiren  isim gelirse ortaya çıkan bu yapıya  unvan grubu denir.
 • SAYI GRUBU :
 • Basamak  sistemine göre  sıralanmış  sayı isimleri  topluluğundur. Büyük sayılar  başta küçük  sayılar sonda dır.
 • BİRLEŞİK FİİLLER
 • En az iki sözcüğün bir araya gelip  bir yapı oluşturması esnasında  ortaya çıkan  yapıdan en az  bir sözcük  fiil almak zorundadır.
 • A- )  Bir isim  unsuru ile  yardımcı  fiilden oluşan  birleşik fiiller 
 • Örnek : Pişman  olmak ,  affetmek ,  seyretmek ,  perişan olmak ,
 • B - ) İki fiilin birleşmesinden oluşan  kurallı birleşik fiiller
 • Yeterlilik  ( e bilmek )           :    yapabilmek
 • Tezlik       ( i - vermek )         :    düşüvermiş
 • Süreklilik  ( e  durmak )      :  e durmak
 • Yaklaşma  ( e yazmak )       :  düşe yazdımGoogle Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
  BLOGGER YORUMLARI
  FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder