KONUSMA VE YAZI DİLİ

DİLİN ÖNEMİ

  • Dil bir iletişim aracıdır. Duygu , düşünce  ve istekler  dil ile  aktarılır. İnsanlar  iletişim  kurarak  anlaşır.İletişim  kurarken  tek dil gereklidir. Yani  dil hayatımızda  önemli rol oynayan bir parçasıdır. Örnek verecek olursak ;  Duyma ve görme engelliler  beden dilini kullanarak  insanlarla anlaşır. Bu da engellilerin  normal insanlar  gibi yaşamalarını sağlar. 
  • Bir başka örnek verecek olursak  Dünyanın öbür ucundan biriyle  iletişime geçerken bile  onun kullandığı dil kullanılarak  iletişime  geçiyoruz. Dil sadece günlük hayatımızda da kullanılmaz. Edebiyatta  , matematikte , fizikte , kimya da ve bir çok bilim dalında  da kullanılır. Dil hayatımızın  her anında vardır. Heyecanımızı , üzüntümüzü ,neşemizi  dil ile aktarırız. 
  • Yani dil  hayatımızda olmazsa olmazdır.Dilin hayatımızdaki  önemi büyüktür. Kısacası  dil olmadan hayat olmaz.


KONUSMA VE YAZMA DİLİ 
ARASINDAKİ FARKLAR

 • Konuşma dili günlük hayatın pratik sözlü konuşma dilidir.
 • Yazı dili ise  yazıda kullanılan  kültür ve edebiyat dilidir.
 • Değişik  sosyal çevrelerde konuşulduğu  için kelimeleri kullanışta ses ve  söyleyiş  farklılıkları görülür.
 • Yazı dilinde ise değişik sosyal  çevrelerde  kullanılsa  bile aynı  söyleyiş ve  ses özelliğine sahiptir.
 • Konuşma dili  tarih akışı içinde  büyük değişiklikere uğrasa da  bu durum yazıya  geçirilmediğin için belli değildir. 
 • Yazı dilinde ise tarih içinde nasıl bir değişikliğe uğradığı bellidir.
 • Konuşma dili  sözlü olduğu için kalıcı değildir. 
 • Yazı dili ise  yazıya geçirildiği için kalıcıdır.
 • Konuşma  dili doğal olarak gelişir  , genelde  dil kurallarına uyulmaz. Yazı dilinde  ise dilin bütün  kurallarına  mutlaka uyulur.
 • Konuşma dilinde gelişme  süreci  içinde nesiller  arasında  bir bağ olması  gerekmez. 
 • Yazı dilinde ise nesilden nesile  geçerek kültürün devamlılığını  sağlar.
 • Konuşma dili  nesillerle  kaybolur 
 • Yazı dili ise milletlerin hafızasıdır.
 • Konuşma dili ferde aittir
 • Yazı dili ise  devlete aittir.
BENZERLİK ;
 • İkisi de  iletişim kurmayı sağlar.

LEHÇE

 • Bir  dilin tarihsel , bölgesel , siyasal  sebeplerden dolayı  ses ,yapı ve söz  dizimi  özellikleriyle  ayrılan kol diyaloğudur. Coğrafi ve kültürel etmenler  bu ayrılmada  rol oynar. Lehçelerde  ses , şekil  ve kelime  ayrılıkları  çok büyüktür.

ŞİVE
 • Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış koludur. Ayrılıklar lehçede  olduğu kadar  değildir. İstanbula  gelirim derken ,  Türkistan  şivesinde  kelürmen denir. Ayrılık  yazı diline  girmiştir. Sınıflamalarda yazı  dillerine  göre olur.
AĞIZ

 • Ağız bir dilin en yeni zamanda ayrılmış küçük bölge kollarıdır. Başka bir tanımla , bir dilde yada  bu dilin  bir lehçesinde  yazı diline  oranla ortaya çıkan farklı  söyleyiş biçimine ağız denir. Biz İstanbul  ağını kullanırız. Resmi olan  kullanılan türkçe yazı dilinde kullanılan  türkçedir.
ARGO
 • Aynı meslek veya  topluluğa  mensub  olan şahısların  benimsedikleri  özel terimlerin  bütünü  kaba  konuşma ,  kültürsüz  ve aşağı  tabakanın ağzı.
JARGON

 • Jargon  '' bozulmuş  dil '' anlamına gelen fransızca bir kelimedir. Fikri mesleki veya  belli bir kesit içinde  ortak yönleri  olan ortak zevk ve iş veya birliktelik  içinde olan  kişilerin kullandığı  zümre dışındaki  insanların anlamayacağı  şekilde  oluşturulan  bir dil veya ortak ağız  , ortak ifade olarak tanımlanır.


Google Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
  BLOGGER YORUMLARI
  FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder