BİLİMSEL ÇALIŞMANIN BASAMAKLARI

BİLİMSEL ÇALIŞMANIN BASAMAKLARI

Problemin tespiti 
                                         
                                                         Gözlem   ;  Nicel gözlem ; Duyu organlarıyla
                                                                                                      Nitel gözlem  ; Ölçü araçlarıyla 

Verilerin Toplanması
 Hipotez kurulur
                                           Tahminlerde bulunur ; (Eğer hipotez ise  tahmindir. )


Kontrollü deneyler
Gerçek

Teori
Kanun


Gözlem merakla başlar. İki çeşittir.  ( 1- Nicel gözlem 2-Nitel gözlem  )    
Gözlem sonucu  elde edilen  ve kayıt  altına alınmamış bilgi öğelerine denir. 
Gözlemlerin yapılması  ve analiz edilmesi   sonucu bir mantığa   dayanan sonuçlar elde edilir.

İYİ BİR HİPOTEZİN ÖZELLİKLERİ ;
 • Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
 • Toplanan tüm verilere uygun olmalıdır.
 • Yeni gerçek ve tahminlere açık olmalıdır.
 • Gerektiğinde üzerinde degişiklik yapılabilir olmasıdır.
TAHMİN ;
Kurulan hipotezler  doğrultusunda  mantıklı sonuçlara  çıkarılmasıdır.

KONTROLLÜ DENEYLER ;
Hipoteze dayalı  tahminlerin geçerli  somut ve bilimsel  yöntem kullanılarak  istenilen sonucu verip veremediğinin kontrol edilmesidir.
Kontrollü deneyler  iki grup da  incelenir.Kontrol grubu ve deney  grubu.
Deney  etkisi araştırılan  değişkene  bağımsız  değişken  sabit tutulan  diğer degişkene ise  bağımlı degişken denir.

GERÇEK ;
Deneylerle ispatlanmış bilimsel doğrulardır.

TEORİ ;
Kökleşmiş  hipotezlere  teori denir. Teoriler  zamanla gelişebilir veya değiştirebilirler.

KANUN ;
Doğruluğu bütün  bilimlerce kabul edilmiş gerçeklerdir. Kanun teoriye göre daha kesin  verilere dayanmaktadır.

İYİ BİR BİLİM ADAMIN ÖZELLİKLERİ ;

 • Kararlı olmalıdır.
 • İstekli ve Sabırlı olmalıdır.
 • Akılcı ve Şüpheci  olmalıdır.
 • Objektif  olmalıdır.
 • Ön yargılı  olmamalıdır.
 • Otoriteyi reddetmelidir.

Google Plus ile Paylaş

Kısaca: Unknown

Panelde şablon düzenle deyip, bu satırı aratarak buraya kısaca hakkımda yazısı yazabilirsiniz.
  BLOGGER YORUMLARI
  FACEBOOK YORUMLARI

0 yorum :

Yorum Gönder